Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Střelice u Brna

Jsme rádi, že jste zavítali na stránky naší farnosti. Najdete zde informace o bohoslužbách, farní knihovně, událostech ve farnosti i pozvánky na poutě, společné adorace apod., viz navigační menu vlevo.

Pokud Vám zde něco chybí nebo byste rádi přispěli svými fotografiemi, články, pomohli se správou webu apod., kontaktujte nás prosím.

Aktuality

P. Vojtěch Malina OSB ve Střelicích

03.12.2017 21:45

V pátek 8.12.2017 bude v našem kostele celebrovat mši svatou P. Vojtěch Malina OSB, člen benediktinského řádu z opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích.

Následně bude možnost se s bratrem Vojtěchem, rodákem z Beskyd, setkat a popovídat si o radostech i strastech života v mnišské komunitě.

Je zvaná nejen mládež a biřmovanci, ale také všichni, kteří jsou si vědomi toho, že otázka povolání ke kněžství, řeholnímu životu, či manželství, se dotýká každého z nás.

Roráty

03.12.2017 21:29

PULS - pozvání do velké rodiny malých dárců

16.09.2017 19:53

V neděli 24. září 2017 zazní při bohoslužbách ve farnostech výzva otce biskupa Vojtěcha Cikrleho k podpoře Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz  nebo v tiskovinách, které se průběžné distribuují do farností.