Nedělní oznamování

Neděle 22. října 2017 – 29. v mezidobí
 • Mše sv. v 7.00 za Ludmilu Kazdovou, Simonu Kazdovou a duše v očistci.
 • Mše sv. v 10.00 za farníky.
 • Růžencová pobožnost v 18.00.

Úterý 24. října 2017

 • Adorace v 18.30 – 19.00.

Středa 25. října 2017

 • Mše sv. v 18.00 na poděkování za 40 let života a za rodinu Ferdinandovou a Kroutilovou.

Čtvrtek 26. října 2017

 • Mše sv. v 18.00 za Věru Hradeckou, manžela a syna.

Pátek 27. října 2017

 • Mše sv. v 18.00 za Josefa Vidláka, rodiče a živou rodinu.

Sobota 28. října 2017

 • Mše sv. v 7.00 k Panně Marii, vítězné ochránkyni Moravy, za Českou republiku.
 • Adorace 8.00 – 15.00.

Neděle 29. října 2017 – 30. v mezidobí

 • Mše sv. v 7.00 za farníky.
 • Mše sv. v 10.00 za Františka Vašulína a živou a zemřelou rodinu.
 • Růžencová pobožnost v podání rajhradské scholy - Popelka nazaretská v 16.00 

Pravidelný pořad bohoslužeb

  kostel
Nejsvětější Trojice
kaple
sester dominikánek
(Zámeček)
 neděle 7:00
10:00
8:15
pondělí - 7:00
úterý - 7:00
středa 18:00 (tichá mše) 7:00
čtvrtek 18:00 (dětská mše) 7:00
pátek 18:00 7:00
sobota 7:00 7:00

Pokud hledáte informace o svátosti smíření, navštěvování nemocných apod., zvolte prosím požadovanou položku v navigačním menu vlevo.