Nedělní oznamování

Neděle 21. ledna 2018 – 3. v mezidobí

  • Mše sv. v 7.00 za farníky.
  • Mše sv. v 10.00 za rodinu Ulbrichovou, Švestkovou, Procházkovou a za duše v očistci.

Úterý 23. ledna 2018

  • Adorace 18.30 – 19.00.

Středa 24. ledna 2018

  • Mše sv. v 18.00 za Vlastimila Hrubého, zemřelou rodinu a duše v očistci.

Čtvrtek 25. ledna 2018

  • Mše sv. v 18.00 za Marii a Jindřicha Palátovy a rodinu Švestkovou a Palátovou.

Pátek 26. ledna 2018

  • Mše sv. v 18.00 za Jana Vašulína a dvoje rodiče.

Sobota 27. ledna 2018

  • Mše sv. v 7.00 za Alžbětu Strakoňovou, manžela a syna.

Neděle 28. ledna 2018 – 4. v mezidobí

  • Mše sv. v 7.00 za farníky.
  • Mše sv. v 10.00 za Josefa Drábka, jeho rodiče a živou a zemřelou rodinu.

Pravidelný pořad bohoslužeb

  kostel
Nejsvětější Trojice
kaple
sester dominikánek
(Zámeček)
 neděle 7:00
10:00
8:15
pondělí - 7:00
úterý - 7:00
středa 18:00 (tichá mše) 7:00
čtvrtek 18:00 (dětská mše) 7:00
pátek 18:00 7:00
sobota 7:00 7:00

Pokud hledáte informace o svátosti smíření, navštěvování nemocných apod., zvolte prosím požadovanou položku v navigačním menu vlevo.