Nedělní oznamování 16. prosince 2018

Neděle 16. prosince 2018 – 3. adventní

 • Mše sv. v 7.00 za Miroslava Sadílka a živou rodinu.
 • Mše sv. v 10.00 za rodiče Polcarovy a rodinu Smutnou.

Pondělí 17. prosince 2018

 • Rorátní mše sv. v 6.30 za farníky.

Úterý 18. prosince 2018

 • Adorace 18.30-19.00.

Středa 19. prosince 2018

 • Mše sv. v 18.00 na dobrý úmysl a duše v očistci.

Čtvrtek 20. prosince 2018

 • Roráty v 6.30.
 • Mše sv. v 18.00 za Karla Kubu, manželku a živou a zemřelou rodinu.

Pátek 21. prosince 2018

 • Mše sv. v 18.00 za Anežku a Josefa Šafránkovy a živou a zemřelou rodinu.

Sobota 22. prosince 2018

 • Mše sv. v 7.00 za farníky.

Neděle 23. prosince 2018 – 4. adventní

 • Mše sv. v 7.00 na poděkování za 90 let života a Boží ochranu a požehnání.
 • Mše sv. v 10.00 za Zdeňka Ferduse, rodiče a živou a zemřelou rodinu.

Pravidelný pořad bohoslužeb

  kostel
Nejsvětější Trojice
kaple
sester dominikánek
(Zámeček)
 neděle 7:00
10:00
8:15
pondělí - 7:00
úterý - 7:00
středa 18:00 (tichá mše)
1 středu měsíci se koná tichá latinská mše 
7:00
čtvrtek 18:00 (dětská mše) 7:00
pátek 18:00 7:00
sobota 7:00 7:00

Pokud hledáte informace o svátosti smíření, navštěvování nemocných apod., zvolte prosím požadovanou položku v navigačním menu vlevo.