Nedělní oznamování 14. října 2018

Neděle 14. října 2018 – 28. v mezidobí

  • Mše sv. v 7.00 za farníky.
  • Mše sv. v 10.00 za Antonína a Josefu Škodovy a živou a zemřelou rodinu.
  • Říjnová pobožnost v 18.00.

Úterý 16. října 2018

  • Adorace 18.30-19.00.

Středa 17. října 2018

  • Mše sv. v 18.00 za Bohuslavu a Antonína Plškovy, Jana Nováka a živou a zemřelou rodinu.

Čtvrtek 18. října 2018

  • Mše sv. v 18.00 za Marii Komárkovou a duše v očistci.

Pátek 19. října 2018

  • Mše sv. v 18.00 na poděkování za přijatá dobrodiní.

Sobota 20. října 2018

  • Mše sv. v 7.00 na úmysl nemocné osoby.

Neděle 21. října 2018 – hody (císařské hody) 

  • Mše sv. v 7.00 za strýce padlé v 1. světové válce.
  • Mše sv. v 10.00 za farníky, zvláčtě za hasiče.

Pravidelný pořad bohoslužeb

  kostel
Nejsvětější Trojice
kaple
sester dominikánek
(Zámeček)
 neděle 7:00
10:00
8:15
pondělí - 7:00
úterý - 7:00
středa 18:00 (tichá mše)
1 středu měsíci se koná tichá latinská mše 
7:00
čtvrtek 18:00 (dětská mše) 7:00
pátek 18:00 7:00
sobota 7:00 7:00

Pokud hledáte informace o svátosti smíření, navštěvování nemocných apod., zvolte prosím požadovanou položku v navigačním menu vlevo.