Nedělní oznamování 15. září 2019

Neděle 15. září 2019 – 24. v mezidobí

  • Mše sv. v 7.00 za farníky.
  • Mše sv. v 10.00 za všechny zemřelé kněze ve Střelicích a za farníky.

Pondělí 16. září 2019

  • Mše sv. v 7.00 na dobrý úmysl.

Úterý 17. září 2019

  • Adorace 18.30-19.00.

Středa 18. září 2019

  • Mše sv. v 18.00 za Julia Antoše, děti, strýčky a tetičky.

Čtvrtek 19. září 2019

  • Mše sv. v 18.00 za Tomáše Drimla, rodiče, rodinu Vágnerovou.

Pátek 20. září 2019

  • Mše sv. v 18.00 za Ladislava Pernu.

Sobota 21. září 2019

  • Mše sv. v 7.00 za rodinu Kalvodovou a Smutnou.

Neděle 22. září 2019 – 25. v mezidobí

  • Mše sv. v 7.00 za farníky.
  • Mše sv. v 10.00 za Richarda Smutného, manželku, dceru, zetě a vnuka.

Pravidelný pořad bohoslužeb 

  kostel
Nejsvětější Trojice
kaple
sester dominikánek
(Zámeček)
 neděle 7:00
10:00
8:15
pondělí - 7:00
úterý - 7:00
středa 18:00 (tichá mše)
1 středu měsíci se koná tichá latinská mše 
7:00
čtvrtek 18:00 (dětská mše) 7:00
pátek 18:00 7:00
sobota 7:00 7:00

Pokud hledáte informace o svátosti smíření, navštěvování nemocných apod., zvolte prosím požadovanou položku v navigačním menu vlevo.

 

Pravidelný pořad bohoslužeb