Nedělní oznamování 19. května 2019

 

Neděle 19. května 2019 – 5. velikonoční

 • Mše sv. v 7.00 za Jana Holešovského a celou rodinu.
 • Mše sv. v 10.00 za rodiče Straňákovy, syny a snachy.
 • Májová pobožnost v 18.00.

Pondělí 20. května 2019

 • Mše sv. v 7.00 za farníky.

Úterý 21. května 2019

 • Adorace v 18.30-19.00.

Středa 22. května 2019

 • Mše sv. v 18.00 za Klementa Smutného, manželku, syna a vnučku.

Čtvrtek 23. května

 • Mše sv. v 18.00 za Milenu Sojkovou a živou rodinu.

Pátek 24. května 2019

 • Mše sv. v 18.00 za Richarda Smutného, manželku, dceru a vnuka.

Sobota 25. května 2019

 • Mše sv. v 7.00 za živou a zemřelou rodinu Holešovskou.

Neděle 26. května 2019 – 6. neděle velikonoční

 • Mše sv. v 7.00 za farníky.
 • Mše sv. v 10.00 za živou a zemřelou rodinu Jamborovou a Ryznerovou.
 • Májová pobožnost v 18.00.

Pravidelný pořad bohoslužeb 

  kostel
Nejsvětější Trojice
kaple
sester dominikánek
(Zámeček)
 neděle 7:00
10:00
8:15
pondělí - 7:00
úterý - 7:00
středa 18:00 (tichá mše)
1 středu měsíci se koná tichá latinská mše 
7:00
čtvrtek 18:00 (dětská mše) 7:00
pátek 18:00 7:00
sobota 7:00 7:00

Pokud hledáte informace o svátosti smíření, navštěvování nemocných apod., zvolte prosím požadovanou položku v navigačním menu vlevo.

 

Pravidelný pořad bohoslužeb