Tichá adorace a zasvěcení srdci Ježíšovu

Možnost tiché adorace před Nejsvětější Svátostí je každé úterý od 18:30 do 19 hodin.

Dále každý první pátek v měsíci od 17 hodin. (V tutéž dobu je možné přistoupit i ke svátosti smíření).

 

 

O prvních pátcích navazuje od 18 hodin zasvěcení Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a mše svatá.

 

 

 


Otec Vladimír rád vystaví Nejsvětější Svátost kdykoli jindy na vyžádání. Zastavte se za ním na faru nebo mu napište na e-mail fara.strelice@seznam.cz.