Katecheze pro všechny

Každou středu po mši svaté (cca od 18:30) probíhá krátká, asi půlhodinová katecheze (pro dospělé). Můžete přicházet s vlastními tématy či dotazy.