Svátost smíření

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před každou mší svatou během pracovního týdne. O víkendu nepravidelně (před ranní mší spíše ano, před nedělní hrubou mší málokdy). 

Dále vždy první pátek v měsíci od 17:00.