PASTORAČNÍ RADA

Pastorační rada, která byla ustanovena na základě vašich hlasů, začala pracovat v měsíci říjnu. 
Jedním z hlavních úkolů bylo navržení a schválení  stanov pastorační rady . Dále se pastorační rada zabývala podněty a dotazy vás farníků, které vznášíte prostřednictvím jejích členů. 
O všech bodech, jež se prodiskutují na radě, vás, milí farníci, informuje otec Vladimír a samozřejmě také soukromě členové pastorační rady. (Zápisy ze schůzí jsou k dispozici k nahlédnutí na faře).
Jsme teprve na začátku všeho snažení o dobrý chod této nové instituce v naší farnosti, a tak než se zaběhneme v této práci, prosíme vás farníky o trochu trpělivosti. Je zapotřebí oboustranné spolupráce a tolerance. Doufejme, že se nám to vzájemně podaří.
 
S Boží pomocí do dalších dnů a s přáním klidného a milostí naplněného adventního času s očekáváním na narození Krista
sekretář pastorační rady Jana Vidláková
 

ČLENOVÉ FARNÍ RADY

Pastorační rada

 • Vašulín Jiří
 • Liška Vojtěch
 • Švestková Helena
 • Perna Václav
 • Vidláková Jana
 • Kuráňová Zuzana
 • Zoubková Petra
 • Zamazal Milan
 • Švestka Marek
 • Kadaňková Dana
 • Křížová Jana
 • Švestka Jan 

 

Ekonomická rada 

 • Záleský Luděk
 • Švestka Jaroslav
 • Fučík Vojtěch
 • Bartlová Marie st.
 • Liška Alois ml.