Kostel Nejsvětější Trojice

je ve Střelicích nejstarší a jediná budova chráněná památkovou péčí. Jeho vznik se klade do souvislosti se založením kartuziánského kláštera v Králově Poli v Brně. Více o historii kostela se dočtete na obecních stránkách.