Misijní tvoření - poděkování

30.05.2014 17:00

V pátek dne 30. května 2014 proběhlo na faře tvoření výrobků na Misijní jarmark. 

Děkujeme všem dětem, maminkám i tatínkům, kteří svojí prací podpořili tuto akci.

Jana Křížová a Ivana Palátová