Národní Eucharistický Kongres

17.10.2015 10:30

Dne 16. října se naších pět dobrovolníku (Honza Švestka, Václav Komárek, Dorotka Záleská, Edita Dlapková a Alžběta Prudilová) vydalo do kostela Sv. Tomáše na Moravském Náměstí v Brně kde byla asi 2,5 hodinová informační schůzka všech dobrovolníků a velitelů Národního Eucharistického Kongresu. Po informační schůzce jsme se všichni odebrali z kostela Sv. Tomáše na Náměstí Svobody, kde jsme do 22:30 hodin chystali sektory pro kněze, řeholníky a řeholnice a pro ministranty. Během toho jsme si procházeli plány, kde kdo bude a co máme dělat a kam posílat lidi. Celá příprava skončila pro některé už v 22 hodin a pro druhé až 22:30 hodin. 

Dne 17. října se všichni dobrovolníci sešli už v 7:15 na Náměstí Svobody, aby nachystali ještě pár malých drobností a připravit se na svá stanoviště, kde budou přicházet poutníci anebo kněží na hlavní mši svatou. Ještě před mší svatou byl doprovodný program pro poutníky a veřejnost do 10:30.
V 10:30 hodin začala hlavní mše svatá, které předsedal papežský legát Paul Josef Cordes a spolu s ním čtyři biskupové (brněnský biskup Vojtěch Cikrle, pražský arcibiskup Dominik Duka, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a královéhradecký biskup Jan Vokál) a čeští a moravští biskupové z celé České republiky. Během mše svaté se musela některá stanoviště přestěhovat na Zelný Trh, kde pomáhala organizovat lid a průvod z Náměstí Svobody na Zelný Trh, kde byla modlitba a ukončení hlavní části NEK 2015. Organizace byla na pořadatele a dobrovolníky moc složitá, ale i přes pěkné počasí, které bylo po celou dobu naší služby u NEK v Brně, tak jsme to zvládly pěkně. Děkujeme Pánu Bohu, že nás doprovázel na našich cestách na NEK a i u našich prací na stanovišti.

Sepsal a foto dodal Václav Komárek

Oficální fotografie na Člověk a víra a záznam ČT.