Návštěva farníků z Assaga a střelický farní večer

20.06.2014 19:00

Předposlední týden v červnu nás přijeli navštívit farníci z italského Assaga, našeho partnerského města. Přijely dva manželské páry a jedna rodina s dětmi. 

Společně jsme navštívili klášter sester dominikánek a dílny v Zámečku, poutní místo Velehrad i s přilehlým archeoskanzenem, katedrálu v Brně.

Páteční večer byl výjimečný nejen pro přátele z Assaga, ale také pro samotné střelické farníky. Program jsme zahájili bohoslužbou slova v latinském jazyce, následovala komentovaná prezentace střelické farnosti s projekcí fotografií a poté jsme se přemístili ke společné zábavě na farní zahradu. Zatímco si děti vesele hrály v kupkách čerstvě posekaného sena, přátelé z Assaga nám představili svoji farnost. Doprovodným programem večera byl misijní jarmark s výrobky našich farníků. Celým večerem nás hudebně doprovázeli členové místní scholy.

Více fotografií najdete zde.

 

Latinská mše a prezentace střelické farnosti

 

Farní večer a misijní jarmark