Pouť na Hostýn

19.07.2014 12:00

V sobotu 19. července proběhla farní pouť střelické a troubské farnosti na Svatý Hostýn.  Spolu s farníky z Troubska a Bosonoh se na Svatý Hostýn vydalo i osm farníků ze Střelic.

Po cestě jsme se v autobuse pomodlili modlitbu růžence.  Na Svatý Hostýn jsme dojeli hladce a včas, takže kdo chtěl, mohl se zúčastnit i dvou mší svatých anebo využít času před společnou mší jiným způsobem v poklidném prostředí mariánského poutního místa.

Ve čtvrt na jedenáct jsme spolu s poutníky z dalších míst Moravy zaplnili baziliku Nanebevzetí Panny Marie a za hudebního doprovodu varhan a dechových nástrojů jsme slavili mši svatou.  V promluvě byla zdůrazněna mimořádnost místa a tím i neobyčejnost slavené mše svaté.  Byli jsme vyzváni k tomu, abychom se nepřizpůsobovali světu kolem nás, který se odklání od Boha a modlitby, ale abychom se naopak snažili napravovat věci okolo nás, například špatné lidské vztahy v našem okolí.  Můžeme se spolehnout na sílu modlitby k Božímu Synu a proseb o přímluvu k jeho matce a mít jistotu, že naše prosby budou vyslyšeny a
že Bůh a naši přímluvci budou konat a začnou konat hned.  S tímto vědomím jsme v hostýnském chrámu mohli předložit své prosby.

Po obědě jsme se do baziliky vrátili na sv. požehnání se zasvěcováním se srdci Panny Marie.  Součástí této bohoslužby bylo i posvěcení předmětů.

Společný duchovní program našich farností na Svatém Hostýně jsme završili křížovou cestou, kterou jsme prošli podél zastavení ztvárněných Dušanem Jurkovičem formou mozaiky.

Letní počasí, které bylo sice teplé, na tomto místě však nikoliv nesnesitelné, umožnilo vyplnit čas zbývající do odjezdu různým způsobem, ať už rozjímáním v bazilice nebo venku, rozhovory s dalšími poutníky, návštěvou rozhledny nebo i nákupy na místních stáncích, které jsou ne zcela důstojnou dekorací místa daného významu.

 

Autor článku je poutník M.Z.