Setkání ministrantů s otcem Vladimírem

11.10.2015 15:00

Dne 11. 10. 2015 v 15 hodin se 15 ministrantů farnosti Střelic sešli na faře Vladimíra na odpoledním obědě. Ještě před odpoledním obědem šli jsme se podívat do kostela na historické prapory, které se nosily na různé slavnosti a pak jsme se vydali po 37 schodech na kostelní věž nejdřív na půdu kostela a pak až ke zvonům. Pak jsme šli zpět na faru a tam jsme si udělali guláš. Po obědě se někteří bavili u počítače který nám pučil otec Vladimír a druzí se zas bavili s otcem Vladimírem. 

Moc děkujeme otci Vladimírovi, že nás pozval k sobě na faru a že nám vyšlo i pěkné počasí že jsme se mohly podívat na kostelní věž. 

Za ministranty sepsal Václav Komárek