Duchovní správa

PhDr. Mgr. Vladimír Teťhal - administrátor farnosti

Tel.: +420 732 287 410

fara.strelice@seznam.cz